Huisgewoonten 

Kinderen leren gewoonten heel snel, goed voorbeeld doet volgen. Kinderen blijven dagelijks de grens op zoeken maar omdat ik bij Het Bonte Nest de gewoonten consequent herhaal en benoem is het "normaal" voor de kinderen.

Huisgewoonten in de groep:

-we wachten op elkaar voor we beginnen met eten

-tijdens het eten is het rustig aan tafel

-we praten op een nette manier met elkaar

-we zeggen "dankjewel"

-we zeggen "hallo" bij het komen en "dag" bij het gaan

-bij verdriet, troosten we elkaar

-we spelen fijn naast/met elkaar

-we gaan met respect om met de spullen

-we mogen op de bank zitten zonder schoenen

-we zitten op de wc, ook de jongens

-na het plassen, handen wassen

-binnenspeelgoed is voor binnen

-bij het binnenkomen en na het slapen, gaat de speen en/of knuffel in de tas

-binnen lopen we

-binnen praten we

-binnen zijn de schoenen uit

 

Gewoonten voor buiten:

-de poort van de tuin is altijd dicht

-buiten mag je rennen

-buiten mag je schreeuwen/gillen

-we lopen op de stoep en blijven bij elkaar

-met oversteken geven we een hand

-de tuin van de buren is om naar te kijken, net zoals de bloemen

Brengen en halen bij Het Bonte Nest

-het kind wordt tot de deur gebracht en daar ook opgehaald (de ouder komt niet binnen)

-de maxi-cosi en/of de tas kunnen voor de deur worden neergezet, deze neem ik mee naar binnen

-er is een afstand van 1,5 meter tussen u en mij wanneer u dat wenst

-de haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie kun je in het volgboekje schrijven.

-Bij verkoudheid houden we de beslisboom aan. Ik zal u nooit aanzetten tot testen van een kind of ouder.

 

Stappenplan aankomst/afscheid bij de opvang

1.             aankomst bij de deur

2.            kort moment van afscheid nemen van papa of mama

3.            in de gang de jas en de schoenen uit trekken (de voordeur is dan al dicht)

4.            naar binnen en de andere kinderen gedag zeggen

 

"Extra" gewoonten:

-de hal en de bijkeuken zijn geen speelplek, de kinderen gaan daar niet zelf naar toe (deuren blijven dicht, ook als de ouders er zijn)

-met het oog op de hygiëne: geen tas en/of maxi-cosi op de eettafel, kleine tafel en bank.

-de maxi-cosi mag op de grond, na het vertrek van de ouder, zet ik die (zonder baby) in de hal                                                  

-de tas hang ik bij binnenkomst gelijk aan de daarvoor bestemde kapstok.

-breng je kind op tijd. Kom niet te vroeg en niet te laat. (richtlijn: tussen 5 minuten voor het afgesproken tijdstip en 5 minuten na het afgesproken tijdstip)

-hou de haal en brengmomenten kort zodat we verder kunnen met de dagplanning

-GEEN luierBROEKJES bij Het Bonte Nest. Dit vanwege praktische en hygiëne redenen.

-kinderen worden niet gebracht met eten/drinken in de hand. Eten en drinken doen de kinderen aan tafel in/op de stoel.

-speen/knuffel/eigen speelgoed gaat bij binnenkomst in de tas

-de jas van het kind mag op de kapstok, de schoenen eronder (in de opvang hebben de kinderen binnen geen schoenen aan)

-als je kind door iemand anders opgehaald wordt, tijdig per mail/app/mondeling doorgeven (graag met foto van desbetreffende persoon)

-zet je fiets bij haal/brengmomenten NIET naast de auto's. Dit om eventuele schade te voorkomen.

Een hele rij gewoonten. Wat voor mij vanzelfsprekend is, is dat voor een ander niet. Om misverstanden of irritaties te voorkomen heb ik de gewoonten van Het Bonte Nest op papier gezet. 

KVBM_logo_300pxbreed.jpg