Huisregels en tijdelijke richtlijnen

Kinderen leren regels heel snel, goed voorbeeld doet volgen. Kinderen blijven dagelijks de grens op zoeken maar omdat ik bij Het Bonte Nest de regels consequent handhaaf en benoem is het "normaal" voor de kinderen.

Huisregels in de groep:

-we wachten op elkaar voor we beginnen met eten

-tijdens het eten is het rustig aan tafel

-we praten op een nette manier met elkaar

-we zeggen "dankjewel"

-we zeggen "hallo" bij het komen en "dag" bij het gaan

-bij verdriet, troosten we elkaar

-we spelen fijn naast/met elkaar

-we gaan met respect om met de spullen

-we mogen op de bank zitten zonder schoenen

-we zitten op de wc, ook de jongens

-na het plassen, handen wassen

-binnenspeelgoed is voor binnen

-bij het binnenkomen en na het slapen, gaat de speen en/of knuffel in de tas

-binnen lopen we

-binnen praten we

-binnen zijn de schoenen uit

 

Regels voor buiten:

-de poort van de tuin is altijd dicht

-buiten mag je rennen

-buiten mag je schreeuwen/gillen

-we lopen op de stoep en blijven bij elkaar

-met oversteken geven we een hand

-de tuin van de buren is om naar te kijken, net zoals de bloemen

Regels voor ouders:

-de bovenverdieping is voor het slapen, vanwege onze privacy niet voor de ouders

-de hal en de bijkeuken zijn geen speelplek, de kinderen gaan daar niet zelf naar toe (deuren blijven dicht, ook als de ouders er zijn)

-met het oog op de hygiëne: geen tas en/of maxi-cosi op de eettafel, kleine tafel en bank.

-de maxi-cosi mag op de grond, na het vertrek van de ouder, zet ik die (zonder baby) in de hal                                                  

-de tas kan bij binnenkomst gelijk aan de daarvoor bestemde kapstok gehangen worden

-breng je kind op tijd. Kom niet te vroeg en niet te laat. (richtlijn: tussen 5 minuten voor het afgesproken tijdstip en 5 minuten na het afgesproken tijdstip)

-hou de haal en brengmomenten kort zodat we verder kunnen met de dagplanning

-GEEN luierBROEKJES bij Het Bonte Nest. Dit vanwege praktische en hygiëne redenen.

-kinderen worden niet gebracht met eten/drinken in de hand. Eten en drinken doen de kinderen aan tafel in/op de stoel.

-speen/knuffel/eigen speelgoed gaat bij binnenkomst in de tas

-de jas van het kind mag op de kapstok, de schoenen eronder (in de opvang hebben de kinderen binnen geen schoenen aan)

-je eigen vieze/natte schoenen (indien nodig) graag uit in de hal, zodat de kruip/leefruimte schoon blijft

-als je kind door iemand anders opgehaald wordt, tijdig per mail/app/mondeling doorgeven (graag met foto van desbetreffende persoon)

-zet je fiets bij haal/brengmomenten NIET naast de auto's. Dit om eventuele schade te voorkomen.

Een hele rij regels. Wat voor mij vanzelfsprekend is, is dat voor een ander niet. Om misverstanden of irritaties te voorkomen heb ik de regels van Het Bonte Nest op papier gezet. 

Tijdelijk richtlijnen m.b.t. Covid19

-het kind wordt door 1 volwassene gebracht en gehaald (zonder extra kinderen of volwassenen die geen gebruik van de opvang maken)

-het kind wordt tot de deur gebracht en daar ook opgehaald (de ouder komt niet binnen)

-de maxi-cosi en/of de tas kunnen voor de deur worden neergezet, deze neem ik mee naar binnen

-er is een afstand van 1,5 meter tussen u en mij

-de haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie kun je in het volgboekje schrijven.

-het kind is welkom mits: het geheel gezond is.

-Het mag niet komen wanneer er sprake is van: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts. Dat geldt ook als een huisgenoot van het kind deze klachten heeft.  (na 24 uur klachten vrij mag je kind weer komen)

 

Voor u als ouder is deze manier van halen/brengen anders. Tijdens de noodopvang heb ik hier aan kunnen wennen en gekeken hoe dat gaat. Duidelijk blijkt dat kinderen zeer flexibel zijn.

De eerste keer is vreemd, maar al heel snel is het normaal om mama/papa bij de deur een kusje te geven.

 

De opvang is opgeroepen om de hygiënemaatregelen nog beter in acht te nemen daarom het volgende stappenplan:

1.             aankomst bij de deur

2.            kort moment van afscheid nemen van papa of mama

3.            in de gang de jas en de schoenen uit trekken (de deur is dan al dicht)

4.            handen wassen in de wasbak bij het toilet

5.            naar binnen en de andere kinderen gedag zeggen